Skip links

Päänavigointi

Koulutukset

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto -Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto – Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito  (alkusyksyn ryhmiin on hakuaika käynnissä)

Koulutus on prosessi sisältäen ideointia – kehittämistä – pilotointia – ja lopulta uusien tai kehittyneempien toimintamallien käytäntöön vientiä organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta. Opintojen aikana opiskelija kehittää tai luo uuden toimintamallin, konseptin tai vastaavan omaan organisaatioonsa. Koulutus on tiukasti sidottu opiskelijan omaan työhön.

Kenelle
Koulutus on suunnattu kaikille vanhusten parissa työskenteleville terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi kotihoidossa, pitkäaikaisosastoilla tai vanhusten ympäri vuorokautista hoitoa tarjoavissa yksiköissä työskenteleville. Koulutus soveltuu kaikille palliatiivista ja saattohoitotyötä tekeville.

Sisältö

   • Palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon kehityssuunnat ja erityiskysymykset
   • Oman palvelu- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen
   • Juridiikka
   • Palvelumuotoilu asiakaslähtöisessä kehittämisessä
   • Moniammatillinen yhteistyö, casepäivä
   • Talouden työkalut hoitotyössä
   • Palvelukonseptointi ja uudet toimintamallit


Tavoitteet
Uusien toimintamallien kehittäminen oman organisaation palliatiiviseen hoitotyöhön ja saattohoitoon
Palvelumuotoilun työkalujen käyttöönotto asiakaslähtöisessä toiminnassa
Verkostoyhteistyön ja moniammatillisen toiminnan edistäminen
Hyvien käytäntöjen jakaminen

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto – Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito
Kokonaisuudessaan koulutuksen kesto on 1,2 – 1,5 vuotta, josta lähipäiviä on 10-12. Itsenäisen opiskelun aikana laaditaan opiskelijan oman organisaation kehittämiseen suunnattu hanke. Lähipäivät järjestetään yleensä kahtena peräkkäisenä arkipäivänä, klo 9 -16.00 Helsingissä tai alueellisesti. Alueellisia toteutuksia Helsingin lisäksi on tällä hetkellä Länsi-Uusimaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Suomessa.

Hinta/kustannukset
Oppisopimuskoulutukseen liittyvä valmistava koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat maksuttomia opiskelijalle ja työnantajalle. Paikallinen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä saa koulutuksen järjestämiseen valtion rahoitusta.

Hae koulutukseen tästä!

Hakuaika on jatkuva. Ensimmäinen ryhmä aloittaa toukokuussa 2018. Alkusyksyn ryhmiin on hakuaika käynnissä.